Privacy Policy

Dit is de webwinkel van BB-box
Ons postadres is: Gasthuisstraat 28, 2960 Brecht
Uw persoonsgegevens, onze verantwoordelijkheid
 
Op deze website verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens worden door ons bedrijf beheerd.
Bij een bezoek aan onze site bewaren we:
 • uw e-mailadres als je boodschappen/vragen plaatst op deze website
 • uw e-mailadres als je dit aan ons communiceert
 • alle informatie die je vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)
Deze informatie wordt gebruikt
 • om je op de hoogte te stellen van updates van onze site
 • om je later te contacteren voor direct marketingdoeleinden
 • om jouw aankopen naar je te versturen;
Het gebruik van cookies
Op deze site gebruiken wij cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek), tenzij je dit toestaat.
 
Veiligheid
Als wij jouw gegevens ontvangen of overdragen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.
Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server.
 
Hoe ons contacteren in verband met ons privacy beleid?
Wenst je te reageren op ons privacy beleid, dan kan je ons contacteren:
 • via e-mail: [email protected]
 • via telefoon: +32 (0)3313.99.96
 • per post: Gasthuisstraat 28 - 2960 Brecht
 
Als je ons jouw postadres via het web meedeelt
zal je alleen die informatie of bestellingen ontvangen die je aangevraagd hebt, op het adres dat je ons meegedeeld hebt
 
Als je ons jouw telefoonnummer via het web meedeelt
zal je alleen door ons bedrijf telefonisch gecontacteerd worden als dit nodig is om je te informeren over die vragen of bestellingen die je aangevraagd hebt.
 
Als je ons jouw GSM-nummer via het web meedeelt
zal je alleen tekstberichten (SMS/MMS/ed.) van ons bedrijf ontvangen als dit nodig is om je te informeren over die vragen of bestellingen die je aangevraagd hebt
 
Als je ons jouw e-mailadres via het web meedeelt
 • zal je alleen e-mails van ons bedrijf ontvangen als dit nodig is om je te informeren over die vragen of bestellingen die je aangevraagd hebt.
 • kan je via e-mail gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen (voor direct marketing doeleinden) indien je hiervoor jouw expliciete toestemming hebt gegeven of indien je al klant bij ons bent en je jouw e-mail adres meegedeeld heeft. Indien je dergelijke e-mails niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres.
 • Als je van geen enkel bedrijf nog mailings of telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond (online: www.robinsonlist.be, gratis telefoonnummer: 0800-91 886 of per post: BDMV, Robinson list, Buro&Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel)
 
Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons "privacy-beleid". In dat geval, zullen wij je contacteren alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden jouw deelname te weigeren.
 
Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als je toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.
 
Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als je jouw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.
 
Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy-beleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.